Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Experimentální studium valivých pohybů
  Autor/ři: Luboš Vozdecký
  Valení je jedním z nejfrekventovanějších pohybů v běžném životě i v technické praxi. Jeho podrobné studium má proto široké aplikační možnosti. Valivé pohyby byly mj. i v minulosti základem experimentů, pomocí nichž se podařilo odhalit zcela klíčové fyzikální zákonitosti. Cílem práce je především experimentální studium různých aspektů valivých pohybů: stanovení podmínek valení bez klouzání, popis valivého pohybu s prokluzem, vliv valivého odporu v závislosti na vlastnostech materiálu podložky a valícího se tělesa, tvaru a rozměrech tělesa.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Detekce sekundárního kosmického záření v závislosti na meteorologických podmínkách
  Autor/ři: Veronika Valešová
  Předmětem mojí práce byla detekce vysokoenergetického kosmického záření o energiích 10^14eV a vyšších. Toto záření je měřeno na 7 stanicích CZELTA v České republice. Studovala jsem, jak se hodinový tok mění v závislosti na meteorologických podmínkách. Snažila jsem se najít meteorologické veličiny, které ovlivňují a také neovlivňují hodinový tok. Provedla jsem korekce, které umožní popisovat hodinový tok jako Poissonovo rozdělení. Tyto výsledky mohou sloužit k vyhodnocování anomálií v hodinovém toku, které se liší od matematického modelu.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Elektronová litografie
  Autor/ři: Ondřej Brunn
  Především jsem se chtěl seznámit s touto technologií a pokusit se vytvořit vlastní hologram.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz