Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Hérakleitos z Efesu – Učení, život a vliv
  Autor/ři: Albert Ferkl
  Za prvé, vytvořit ucelenou a originální interpretaci Hérakleitových zlomků podle představy, kterou jsem si o nich udělal skrze jejich studium, samozřejmě s přihlédnutím k některým náhledům těch autorů, jejichž interpretacemi jsem se zabýval. Za druhé, vytvořit ucelený obraz Hérakleitova života a osoby, v souladu s tím, který jsem si udělal jak skrze zkoumání jeho myšlenek, tak skrze čtení autorů, kteří se tímto tématem zabývali blíže. Za třetí, popsat význam, který měl Hérakleitos pro pozdější filosofii, a způsob, jakým ovlivnil konkrétní autory.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Budoucnost jaderné energetiky v ČR
  Autor/ři: Jan Málek
  Soutěžní práce „Budoucnost jaderné energetiky v ČR“ se zabývá současným stavem elektroenergetiky v ČR, který podrobně analyzuje a dále na základě této analýzy společně s různorodými argumenty rozebírá směry, kterými by se mohla česká elektroenergetika ubírat. V druhé části práce je zvolen směr jaderné energetiky jako nejvýhodnější východisko pro českou elektroenergetiku s ohledem na ekonomický, technologický a mezinárodně-politický kontext. Zároveň jsou zde představena již existující jaderná zařízení a vyobrazena jejich pravděpodobná budoucnost, která vychází z nejaktuálnějších dat. Závěrečná část práce analyzuje politický stav i pohled veřejnosti na jadernou energetiku a na základě těchto poznatků zasazuje celou problematiku do kontextu dnešní doby.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Novodobá syrská dynastie a nekončící jaro
  Autor/ři: David Kořínek
  Ve své práci zpracovávám dění v Sýrii od prezidentského nástupu Háfize al-Assada, a poté i dobu vlády jeho syna Bašára. Pro pochopení současných vnitrostátních poměrů je důležité alespoň částečně nastínit období před nástupem al-Assadů. Další podkapitoly se věnují vysvětlení politických poměrů v zemi, vykreslení vlády jednotlivých prezidentů/diktátorů, a dále pak současnému dění v Sýrii, kterou – stejně jako další arabské země – na přelomu roků 2010 a 2011 zasáhlo takzvané „arabské jaro“, které trvá až dodnes. Cílem tak tedy bylo zmapovat vnitrostátní poměry a mezinárodní postavení Sýrie, dále pak vysvětlit a popsat příčiny a průběh prvního zhruba roku a půl syrského jara.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz