Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Krzysztof Penderecki - blázen nebo génius?
  Autor/ři: David Šimeček
  Cílem této práce je nastínit, kdo je vlastně Krzysztof Penderecki a jaké zaujímá místo v soudobé hudbě. V čem je jeho hudba unikátní, proč mě osobně zaujala a pokus zjistit, zda by oslovila i další lidi v mém okolí, považuji potom za jádro své práce.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Umění baroka v Pozořicích za Liechtensteinů
  Autor/ři: Jakub Kříž
  Práce seznamuje s díly barokního umění 17. a 18. století na katastrálním území obce Pozořice. Dále s nejstarší historií rodu Liechtensteinů, informuje, za jakých okolností pozořické panství získali. U několika knížat popisuje jejich zásluhy na stavebním dění Moravy a jejich podíl na rozvoji samotné obce. Zaměřuje se na historii stavby kostela a seznamuje nás s problematikou autorství této stavby. Přibližuje činnost významných architektů (Martinelli, Salla, Pozzo, Klíčník) v moravském prostředí. Snaží se přispět k poznání osudů sochařských a malířských děl na území obce. Vytyčuje otázky pro další bádání.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Problematika překladu Poeova díla - Teorie překladu a vlastní tvůrčí proces
  Autor/ři: Jan Musil
  Práce Problematika překladu Poeova díla (Teorie překladu a vlastní tvůrčí praxe) se zabývá uměním překladu. V první části jsou popsány teoretické postupy důležité pro překlad, ale zejména pak praktické zkušenosti, které vyplynuly z překladu Poevých textů, tj. básní Havran, Zvony, Eldorado a povídky Sphinx. U rozboru Havrana je pak probírána tzv. Filosofie básnické skladby, text popisující celý proces vzniku básně. Dále je zde, stejně jako u Zvonů a Eldorado, uvedeno porovnání s ostatními českými překlady a rozbor problematických pasáží pro překlad. U povídky Sphinx nalezneme komentář k překladu prózy a porovnání s překladem poezie. V druhé části práce jsou pak uvedeny originály společně s překlady.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz