Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. Procvič si názvosloví
  Autor/ři: Michaela Janská, Martin Sýkora
  Práce se zabývá názvoslovím anorganických sloučenin na úrovni základní a střední školy. Klade si za cíl poskytnout studentům i učitelům „didaktickou pomůcku“ pro studium pravidel chemického názvosloví vybraných anorganických sloučenin a poskytnout vhodnou, uživatelsky jednoduchou a přijatelnou pomůcku pro testování a procvičování zvládnutého učiva, a to jak pro studenta, tak pro učitele.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Model dobíjecí a zapalovací soustavy motocyklu (s dynamem a bateriovým zapalováním)
  Autor/ři: Martin Dostál
  Vytvoření školní pomůcky pro názornou výuku
  Text práce ve formátu PDF
 3. DOJDU dál Aneb tvorba a ověřování výukového programu zaměřeného na badatelské a skupinové vyučování v přírodě
  Autor/ři: Jasna Simonová, Lukáš Nehasil
  Hlavním cílem naší práce bylo ověřit výukový program DOJDU dál, jehož první verzi jsme se svými pěti spolužáky vytvořili v roce 2011 v rámci každoročního celý měsíc trvajícího badatelského projektu „Expedice“ Gymnázia Přírodní škola, o. p. s. Program je zaměřen na badatelské a skupinové vyučování v přírodě a obsahuje osm volitelných terénních aktivit, které se zabývají většinou historií krajiny či ekologií a propojují tak především školní předměty biologie a dějepis. Na základě získaných zkušeností jsme chtěli tento program vylepšit a jeho výslednou podobu zpracovat do formy metodických materiálů. Ty by učitelům druhého stupně běžné základní školy či víceletého gymnázia měly pomoci zrealizovat se svými žáky program, který je postaven na základních principech naší Expedice. Podle metodických materiálů by ho učitelé se svými dětmi měli být schopni zrealizovat i bez větších zkušeností. Naším dalším cílem bylo zpřístupnit metodické materiály na internetu a také vytvořit materiál, který by sloužil k další propagaci programu a který bychom mohli poskytnout například školám, které s Přírodní školou spolupracují.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz