Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 35. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

1. matematika a statistika

 1. Simsonova věta a její zobecnění v rovině a prostoru
  Autor/ři: Emil Skříšovský
  Práce si pokládá za cíl seznámit čtenáře se Simsonovou větou a jejími známými i neznámými zobecněními. V práci budou tato zobecnění dále rozebrána, odvozeny z nich některé důsledky a zajímavá tvrzení. Cílem je také popsat některé zajímavé vztahy mezi jednotlivými prvky trojúhelníka.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Dirichletův princip
  Autor/ři: Tadeáš Kučera
  Mým záměrem bylo vytvořit sbírku zajímavých řešených úloh využívajících Dirichletův princip. Dále se práce věnuje několika z Dirichletových vět, které je možno sdělit prostředky středoškolské matematiky.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Rovinné grafy
  Autor/ři: Mark Karpilovskij
  Shromáždit na jednom místě nástroje potřebné k topologicky korektní, avšak přístupné výstavbě teorie rovinných grafů, vytvořit učební materiál, který by mohl být využit v prvních semestrech studia matematiky nebo informatiky na vysoké škole, propagovat i v rámci střední školy, kde je tento obor zatím zcela zanedbáván, co nejpoutavějším způsobem teorii grafů.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz