Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Role L-argininu v regulaci produkce oxidu dusnatého u vaskulárních endoteliálních buněk
  Autor/ři: Monika Rozehnalová
  Cílem práce bylo přinést nové informace o roli L-argininu v regulaci fyziologických i patofyziologických funkcí vaskulárních endoteliálních buněk spojených se vznikem endoteliální dysfunkce jak na orgánové úrovni (myší aorty), tak na úrovni buněčné (lidské endoteliální buňky).
  Text práce ve formátu PDF
 2. Stanovení frekvence mutací u lidských embryonálních kmenových buněk: souboj stability genomu s evolucí
  Autor/ři: Tereza Juráková
  Tato práce si kladla následující cíle: 1) Zavést metodu měření frekvence mutací za pomocí HPRT genu na indukovaných pluripotentních kmenových buňkách 2) Změřit spontánní a indukovanou frekvenci mutací za pomoci HPRT genu v lidských embronálních kmenových buňkách a indukovaných pluripotentních kmenových buňkách a porovnat kvalitu reprogramovaných buněk s embronálními kmenovými buňkami
  Text práce ve formátu PDF
 3. Izolace a stanovení biologicky aktivních látek produkovaných aktinomycetami
  Autor/ři: Ondřej Vacek
  Hledáním dosud neznámých sekundárních metabolitů můžeme docílit objevu dosud neznámé, potencionálně využitelné, antibiotické látky. Cílem práce bylo izolovat biologicky aktivní sekundární metabolity vybraných kmenů aktinomycet z jejich kultivačních médií. Byly vybrány takové druhy aktinomycet, u nichž byly již dříve neúčiné běžné separační metody. Následně byly biologicky aktivní látky charakterizovány.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz