Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Paleontologický průzkum jižní části obce Černčice u Loun
  Autor/ři: Michal Šrámek
  Cílem práce je vyhodnotit paleontologický materiál a detailně popsat asociace fosílií na železničním zářezu v jižní části obce Černčice. Podrobný paleontologický výzkum může výrazně objasnit stratigrafické postavení sedimentů studované oblasti. Na základě nálezu vůdčí zkameněliny Mytiloides hercynicus (nebo také Collignoniceras woolgari) doložit výskyt malnického řasáku. Dílčím cílem je potvrdit přítomnost paleontologického materiálu na sledovaném valu, jeho determinace, určení druhové diverzity a typů společenstva. Na základě nálezu vůdčí zkameněliny Protocallianassa bohemica potvrdit či vyvrátit problematiku výskytu spodní vrstvy kallianassového pískovce ve studované oblasti.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Detailní zpracování konodontových faun se zaměřením na hranici silur/devon v lokalitě Na Požárech (Barrandien, Česká republika)
  Autor/ři: Aneta Hušková
  Tato práce je vědeckým výstupním závěrem z mikropaleontologického výzkumu v lokalitě Na Požárech, Praha-Řeporyje v oblasti Barrandienu. Výzkum byl prováděn za účelem získání nových informací pomocí detailního zpracování konodontových faun na stratigrafické hranici silur/devon. Cílem bylo vytvoření fylogenetické linie jednotlivých morfologických skupin patřících do čeledi Spathognathodontidae. Ustanovení těchto morfologických skupin a jejich fylogenetického vývoje v čase by v budoucnu mohlo mít potenciál pro vytvoření univerzálního stratigrafického modelu na hranici silur/devon.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Limnologické poměry starého labského ramene Houštecká tůň ve Staré Boleslavi v roce 2010
  Autor/ři: Magdalena Holcová
  Cílem této práce je podat ucelený limnologický průzkum starého labského ramene Houštecká tůň u Staré Boleslavi v průběhu sezóny 2010. Práce se zabývá především vývojem fyzikálně-chemických parametrů vody v tůni, ovlivňováním těchto parametrů úhrnem srážek před odběrem a sezónními změnami planktonu a makrozoobentosu tůně. Tím se práce snaží poukázat na komplexitu a význam ekosystémů starých říčních ramen v krajině.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz