Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Výskyt potočnic rodu Branchiobdella na raku kamenáči na Plzeňsku
  Autor/ři: Klára Nováková, Kateřina Fialová
  Zjistit výskyt potočnic na raku kamenáči na Plzeňsku, jejich populační chyrakteristiky a prošetřit případný vztah mezi fyzikálně - chemickými parametry vody a výskytem potočnic.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Targeting protein for Xklp2 (AtTPX2 protein) a jeho lokalizace u modelové rostliny Arabidopsis thaliana
  Autor/ři: Anna Soldánová
  Cílem práce byla příprava transformované buněčné kultury exprimující AtTPX2-GFP a lokalizace AtTPX2 proteinu v průběhu buněčného cyklu, srovnání s distribucí mikrotubulů, γ-tubulinu, AtAurora1 kinázy, RanGTP, RanBP1 a RCC1 v buněčné kultuře pocházející z modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) a kolokalizační analýza AtTPX2 proteinu s AtAurora1 kinázou.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Želvušky (Tardigrada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech
  Autor/ři: Marie Švarcová
  Pokusy jsem se zaměřila na odolnost želvušek (Tardigrada) v extrémně nepříznivých podmínkách. Zjišťovala jsem, zda odolnost želvušek závisí na místě výskytu želvušek, intenzitě působení nepříznivých podmínek a zda je odolnost různá u jednotlivých vybraných druhů.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz