Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Rok 1968 a Francie - Vnitřní události a vnímání okolního světa se zaměřením na východní Evropu, zejména Československo
  Autor/ři: Anna Těhlová
  Cílem mé práce je ukázat české veřejnosti rok 1968 z jiného pohledu, než z jakého na něj obvykle nahlíží. Záměrem práce je rozebrání příčin, průběhu i důsledků nepokojů, které zasáhly Francii na jaře roku 1968. Situace je popisována z politického, sociálního i kulturního hlediska. Dalším záměrem bylo nastínit postoj Francie k okolnímu světu, se zaměřením na východní blok, zvláště Československo, a tak obohatit českou veřejnost o nový pohled na naši zemi. Jedním z cílů je však také na pozadí případu Francie pochopit důležitost roku 1968 v globálním měřítku a ukázat jeho dopady ve společnosti ovlivňující i následující generace.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Právní úprava ozbrojených konfliktů
  Autor/ři: Kristýna Haráková
  Cíle mé práce byly především osobní, a to proniknutí do této problematiky a práva samotného.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Dlouhá cesta k evropskému národu aneb evropská integrace očima obyvatel Chotěbořska
  Autor/ři: Tereza Rasochová, Iveta Štěrbová
  Hlavním cílem práce bylo zhodnotit, jaký postoj zaujímají obyvatelé Chotěbořska k projektu další integrace Evropské unie. Dalším záměrem bylo analyzovat jejich vztah k České republice, Evropské unii a Kraji Vysočina a určit, kterou identitu (zda národní, evropskou či regionální) obyvatelé Chotěbořska obecně upřednostňují. Cílem teoretické části bylo poskytnout čtenáři kontext vývoje národní identity v Evropě, seznámit jej stručně s historií evropské integrace a představit mu problematiku konstrukce evropské identity.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz