Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na středně velkém území
  Autor/ři: Martin Těšický
  V České republice (ČR) jsou široce používané tradiční kvantitativní metody sčítání ptáků, a to zejména bodový transekt; jejich cílem je standardizovat terénní úsilí při kvantitativním výzkumu ptáků. Prakticky neznámé jsou u nás později navržené metody používané pro maximalizaci efektivity výzkumu v tropech. Cílem mé práce bylo srovnání 4 semikvantitativních metod – bodového transektu, liniového transektu, hodinového seznamu a McKinnonova listu - z hlediska vhodnosti pro popis avifauny sledovaného území, zachycení druhů obecně chráněných, zvláště chráněných a druhů obsažených v Červeném seznamu ČR; časové náročnosti a efektivity jednotlivých metod v podmínkách ČR.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Nulový rodinný dům
  Autor/ři: Lukáš Kolář
  Vytvořit studii nulového rodinného domu. Najít cestu ke snížení energetické náročnosti staveb. Posoudit energetickou bilanci navrženého domu.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Bakteriální degradace perzistentních látek
  Autor/ři: Shahin Monschizadeh Tehrany
  cíl práce je najít bakterii, která je schopna rozkládat pyren
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz