Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. DNA jako důkaz./Problematika národních DNA databází a využívání analýzy DNA ve forenzní vědě.
  Autor/ři: Barbora Studihradová
  Cílem práce je vytvoření komplexního pohledu na DNA jako důkaz; tedy pojednání o využití analýzy DNA ve forenzní vědě a o problematice Národních DNA databází. Mým záměrem je poskytnout veřejnosti objektivní zdroj informací o tomto aktuálním tématu, který zatím v českém jazyce bohužel chybí.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Politická gramotnost studentů středních škol
  Autor/ři: Kamila Javůrková
  Práce se zabývá schopností studentů středních škol rozlišovat základní ideový vývoj politických stran a jejich schopností orientovat se v současném politickém systému České republiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se stručně věnuje procesu vzniku politických stran a jejich ideovému ukotvení na politické scéně. Dále rozebírá jednotlivé politické programy současných parlamentních stran, které podrobuje kritické analýze. Empirická část spočívá v kvantitativním dotazníkovém šetření, jež vychází z předem stanovených předpokladů a hypotéz týkajících se schopnosti studentů orientovat se v základních politických pojmech, jako je schopnost rozlišit pojmy „pravice“ a „levice“, anebo schopnost základní orientace v programech parlamentních stran.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Výkon rodičovské zodpovědnosti
  Autor/ři: Kateřina Zabloudiová
  Teoretická část: 1. Analýza nejdůležitějších informací týkajících se rodičovské zodpovědnosti 2. Upozornění na nedostatky v Zákoně o rodině Praktická část: 1. Zjištění a zpracování názorů odborníků na problematické jevy v ZOR, popř. vytvoření návrhu na úpravu 2. Zjištění informovanosti studentů
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz