Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Zánik židovské komunity v Holešově
  Autor/ři: Petr Dujka
  Prvotní snahou je odhalit tajemství spojená s židovskou čtvrtí. Práce se zabývá příčinami zániku židovské komunity v Holešově. Cílem je vytvořit plastický a ucelený pohled na události v Holešově v širším kontextu světových dějin, zejména v letech 1939-1943, přinést nové poznatky, vyvrátit některá tvrzení a zjistit konkrétní počet perzekvovaných Židů za 2. světové války.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Nový domov - exilové periodikum Čechoslováků v Kanadě mezi lety 1950-1968
  Autor/ři: Lukáš Hájek
  Cílem této práce je podat podrobnou charakteristiku exilového periodika Nový domov od roku 1950, kdy bylo založeno, do roku 1968. Práce se snaží objektivně zhodnotit přínos tiskoviny krajanskému prostředí v Kanadě. Díky vypracované analýze obsahu listu poskytuje výzkum také náhled na celou exilovou společnost z interního prostředí vydávaných novin. Práce by měla sloužit jako podklad pro studium a další výzkum této problematiky.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Pierre Mendès France a kritika politického systému francouzské 5. republiky
  Autor/ři: Alena Křivánková
  Záměrem této práce bylo především analyzovat důvody Mendès Franceova striktního odmítání systému 5. republiky a zamyslet se nad jejich oprávněností. Autorka se zaměřila na období let 1958 - 1969, kdy stál v čele 5. republiky Charles de Gaulle. Jádrem práce je rozbor ústavy z roku 1958 (především z hlediska vztahu mezi mocí výkonnou a zákonodárnou), a to v první řadě z pohledu Pierra Mendès France, jehož názory konfrontuji s vyjádřeními jiných odborníků a svými vlastními závěry. Dále se práce zabývá okolnostmi vzniku 5. republiky. Obsahuje rovněž úvahu srovnávající Mendès Franceovu a de Gaullovu představu o fungování státu na základě historických souvislostí. Je zakončena nastíněním možnosti vývoje současné Francie směrem k 6. republice.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz