Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

13. ekonomika a řízení

 1. Analýza změn vyvolaných novelizací legislativy v oblasti oceňování bytů a jejich následný dopad v praxi
  Autor/ři: Jakub Brückner
  Cílem práce bylo analyzovat změny vyvolané novelami legislativy, zejména prováděcích vyhlášek zákona o oceňování nemovitostí se zaměřením na dokončené byty ve vícebytových domech v letech 2008-2010 a následně zjistit, jaký mají tyto změny reálný dopad v praxi a to především na pohyb cenových hodnot, konkrétně na ceny zjištěné dle cenového předpisu. Jedním z dalších cílů bylo ověřit, které faktory mají na dané hodnoty zásadní, ba naopak mizivý vliv.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Reklama a její vlivy
  Autor/ři: Štěpán Hlavatý
  Základním motivem k zpracování tohoto tématu je stále větší vliv reklamy na spotřebitele v tržních ekonomikách. Proto jsem se zaměřil na reklamu jako na jednu z dílčích oblastí marketingu, shrnul její vývoj, základní charakteristiky a praktiky. Zaměřil jsem se na konkrétní reklamní média a jejich využití, ovšem na druhé straně na úskalí a negativní vlivy, které reklama může na spotřebitele mít. Věnoval jsem se také moderním reklamním metodám a \\\\\\\"trikům\\\\\\\", které se na tomto poli objevují. Pro ověření mých domněnek o vlivu reklamy na spotřebitele a hlavně o pohledu spotřebitelů na reklamu jsem provedl vlastní dotazníkový průzkum. Na základě výsledků, které mi tento výkzkum poskytl jsem se rozhodl rozebrat také právní úpravu reklamy a zaměřit se na nedostatky zákona. Celá práce se tak snaží přiblížit reklamní oblast a ukázat na potřebu racionalizace celého odvětví.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Výzkum image školy - Gymnázium Cheb
  Autor/ři: Daniel Úlovec
  Práce slouží jako výstup autoevaluace školy. Dále je použita v projetu NÚOV a napomáhá škole při zjištování jejích negativ a pozitiv. Poskytuje srovnání auditního šetření s dotazníkovým šetřením prováděným tentýž i následující rok. Dále utváří dílčí cíle pro vedení školy.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz