Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Aspekty sebevražedného jednání mladistvých
  Autor/ři: Tomáš Najman
  Primárně odborně-informační přínos, komplexní shrnutí poznatků z oboru.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Sociologické a psychologické aspekty vnímání rakoviny
  Autor/ři: Zuzana Žaludová
  Cílem výzkumu je ověřit, liší-li se komunikační potřeby onkologických pacientů od potřeb zdravých adolescentů a mladších dospělých. Dále popsat vzájemné představy o vnímání těch druhých a porovnat je s tím, jak onkologičtí pacienti vnímají sami sebe. Součástí této praktické části byl i pokus o určité zamyšlení respondentů. Pomocí dotazníků každý jednotlivec měl možnost uvědomit si přítomnost onkologických pacientů mezi námi a pokusit se o ztotožnění pro zjištění daných otázek – uvědomění si jejich problémů, pocitů atp.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Squatting
  Autor/ři: Barbora Thumsová
  seznámit s problematikou squattingu, popsat historii a současnost
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz