Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. Webová aplikace pro studium základních vlastností funkcí
  Autor/ři: Lukáš Černosta
  Tato práce vznikla jako možnost doplnění a ověření znalostí jednoho z oborů matematiky. Byla vypracována studentem pro studenty, což znamená, že ji lze využít i těmi, kteří mají individuální studijní plán nebo jsou dlouhodobě nemocní, základní znalost pak získávají bez nutnosti výkladu ve škole. Aplikace umožňuje naučit se látku a zároveň si formou testu ověřit, do jaké míry je teoretická znalost dostačující pro zvládnutí dané látky. Stávající verze aplikace studenta provede matematickým okruhem funkce a seznámí ho se základními vlastnostmi funkcí obecně (v dalším pokračování by autor rád rozšířil kapitolu a doplnil učivo o jednotlivé funkce). Získané poznatky student jistě užije i v jiných vědních oborech, v technické praxi či v běžném denním životě, ve kterém se s funkcemi běžně setkává. Aplikace studenta postupně bude provázet látkou o obecných vlastnostech funkce, za každou kapitolou je zařazen test, což umožňuje užívání práce nejen studentům, ale i učitelům v hodinách.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Mikroprocesorový výukový systém
  Autor/ři: Vojtěch Drbohlav
  Vytvoření mikroprocesorového systému k usnadnění výuky programování v jazyce assembler
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Rekreační a zábavná matematika
  Autor/ři: Jan Faltýnek
  Cílem této Středoškolské odborné činnosti s názvem „ Rekreační a zábavná matematika, “ která byla v soutěži SOČ zaražena do tematického okruhu 12 „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, “ je především využitelnost při hodinách matematiky (matematických seminářů).
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz