Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Současný stav a vývoj vegetace přírodní rezervace Klapice na okraji Prahy
  Autor/ři: Jana Vinšová
  Cílem práce je zmapování květeny a vegetace přírodní rezervace Klapice a srovnání výsledků s výsledky předchozích prací na tomto území, na základě zjištěných poznatků pak navrhnout další postup při managementu ve zmíněné rezervaci.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Vstup antibiotik do prostředí a šíření antibiotické rezistence mezi půdními bakteriemi
  Autor/ři: Alžběta Elhottová
  Upozornit na problematiku šíření antibiotické rezistence v prostředí. Práce se vztahovala k studiu rezervoárů mikrobiální antibiotické rezistence v půdním prostředí. Studovaným rezervoárem byla luční půda (PK) více jak 30 let cyklicky hnojená kejdou z velkovýkrmny vepřů, ošetřovaných z terapeutických i subterapeutických důvodů veterinárními antibiotiky. Vedle půdy PK byla studována kontrolní nekejdovaná půda (N) z téže lokality.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Monitoring biotických a abiotických faktorů lotického biotopu Štěpánovského potoka vzhledem k výskytu pstrha obecného (salmo trutta m. fario)
  Autor/ři: Karel Karmazín
  Cílem práce bylo monitorovat výskyt pstruha obecného a ostatních salmonidů na Štěpánovském potoce, dále zmapovat jejich podmínky pro život, zabývat se problémem nízkého stavu populace pstruha obecného a pokusit se tento fakt odůvodnit. Na zálkadě výsledků práce vytvořit plán na obnovu aoutochtonní ichtyofauny potoka.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz