Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Vliv brassinosteroidů na fotosyntetické a morfologické charakteristiky různých genotypů kukuřice
  Autor/ři: Zuzana Novosadová
  určení vlivu brassinosteroidů na fotosyntetické a morfologické charakteristiky kukuřice zjištění optimální koncentrace - při které budou výsledné charakteristiky nejlepší - pro postřiky a případné využití při pěstování zemědělských plodin zjistit, který ze dvou použitých postřiků je vhodnější
  Text práce ve formátu PDF
 2. Hydrobiologická inventarizace lotických systémů v pramenné oblasti "Luká"
  Autor/ři: Ondřej Mikulka
  - studium odborné literatury - konzultace, komunikace s kompetentními pracovníky - předběžná terénní šetření - příprava metodických postupů - geodetické zaměření zájmového území - vytvoření mapových podkladů - zjišťování hydrometrických parametrů jednotlivých vodotečí - geograficko-morfologické charakteristiky toků - chemické vlastnosti vody - krajinářsko-ochranářské hodnocení lotických systémů
  Text práce ve formátu PDF
 3. Odradonování vody pomocí kapalných sorbentů
  Autor/ři: Lukáš Kozubík
  Nalést alternativu pro dosud známé způsoby odradonování.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz