Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. MRSA – Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
  Autor/ři: Martin Květoň, Šárka Drábková
  Naše práce je prvoplánově zaměřena na průkaz bakterií rodu Staphylococcus sp. a jejich nosičství na nosní sliznici. Zjištění případné antibiotické rezistence některého ze získaných kmenů a statistické vyjádření získaných hodnot.
  Text práce ve formátu PDF
 2. První pomoc pro laiky (pro základní a střední školy i víceletá gymnázia)
  Autor/ři: Petr Ferczádi, Anna Zavaďáková, Michaela Tichá
  Známe mnoho případů, kdy při vyučování první pomoci dokážou děti ale i dospělí ošetřit naprosto vše bez jakýchkoli problémů. Praxe při skutečných úrazech je pak daleko horší a děti i dospělí nepřiměřeně reagují. Mají strach první pomoc poskytnout a bojí se, že by mohli něco pokazit více a neošetří postiženého správně. Tato učební pomůcka je jednou z pomůcek, které může učitel na základních, středních školách a gymnáziích využít k vyučování první pomoci na základě natočených případů, které demonstrují úrazy, se kterými se žáci mohou běžně setkat ve škole, doma nebo v přírodě. Tato učební pomůcka má za úkol pomoci učitelům ve výuce první pomoci a připravit žáky a studenty na situace, které jim život dokáže připravit.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Povědomí o CMP u žáků základních a středních škol v ČR
  Autor/ři: Hana Pokorná
  Záměrem této práce je zjistit úroveň povědomí dětí v České republice o CMP (cévní mozkové příhodě) neboli mozkové mrtvici. Obecně je totiž na znalost faktorů, příznaků a způsobu pomoci při mozkové mrtvici nízká, a to kvůli nízké medializaci tohoto onemocnění. Přitom právě schopnost rozpoznat mrtvici a správně a včas zareagovat znamená záchranu postiženého před trvalými následky či před smrtí. Cílem práce je zrealizovat průzkum mezi žáky 6. – 8. tříd základních škola a prim až tercií víceletých gymnázií, který mapuje povědomí dětí o CPM a jejich reakce na různé projevy nemoci. Výsledky průzkumu poslouží jako základ vzdělávací kampaně, která bude zaměřená na děti a mládež. Mým osobním cílem této práce je přispět svojí činností k rozšíření informovanosti o CMP mezi svoji věkovou kategorii, a tím pomoci do budoucna snížit tragickou bilanci tohoto onemocnění v ČR.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz