Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Detekce biomarkerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu - nová cesta diagnostiky plicních onemocnění
  Autor/ři: Erika Gedeonová
  Předkládaná práce se zabývá vývojem neinvazivní diagnostiky oxidativního stresu, kladla si za cíl vyvinout dostatečně citlivou metodu pro stanovení koncentrací biomarkerů oxidativního stresu a ověřit vhodnost této metody klinickou studií
  Text práce ve formátu PDF
 2. Hmotnostně spektrometrické studium tvorby supramolekul léčiv
  Autor/ři: Jan Máchal
  Cílém práce bylo prokázat tvorbu některých supramolekulárních komplexů a aduktů léčivých látek. Prokázat tvorbu klastrů nanozlata, tvorbu supramolekul nanozlata a makrocykických molekul kukurbiturilů, tvorbu supramolekul kukurbiturilů a léčiva Huperzinu A a tvorbu aduktů Huperzinu A a klastrů nanozlata.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vliv povodí na složení vody
  Autor/ři: Jiří Lísal, František Novák
  Cílem naší práce bylo poměřit kvalitu vody potoků ležících poblíž Českých Budějovic z hlediska obsahu iontů, kyselosti a vodivosti. Vybrali jsme si dva různé potoky protékající rozdílným typem krajiny- Dobrovodský potok a Kyselou vodu. Chtěli jsme porovnat kvalitu vody v přírodní, zemědělské a urbanizované oblasti – zkrátka vliv člověka a jeho činnosti na složení vody v daném povodí.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz