Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Monte Carlo simulace atomárních klastrů
  Autor/ři: Miroslav Rapčák, David Pěgřímek
  Cílem práce bylo vytvoření programů pro Monte Carlo simulace klastrů vzácných plynů v NVT, NpT a NVE souborech a jejich popis v práci. Vzniknul tak český text, kterých je v této problematice velmi poskrovnu. Měli jsme v plánu naměřit struktury klastrů a některé jejich termodynamické vlastnosti. Vrcholem práce se měla stát NpT simulace malých klastrů, která doposud nebyla realizována.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Stručný úvod do teorie letu sluneční plachetnice
  Autor/ři: Stanislav Fořt
  Cílem mé práce je seznámit čtenáře blíže s problematikou slunečního plachtění. Rozebírám v ní fyzikální aspekty pohybu slunečních plachetnic v prostoru a pomocí diskrétních simulací určuji parametry jejich trajektorií. V závěru předkládám rozbory několika letů k planetám sluneční soustavy a cest do heliopausy.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Digitální astronomická fotografie
  Autor/ři: Radek Prokeš
  seznámit čtenáře se základními postupy fotografování astronomických objektů
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz