Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Proč se válčí v Kolumbii aneb dědictví Jorge Gaitána
  Autor/ři: Tereza Eisnerová
  zmapovat situaci v Kolumbii od počátku zdejšího konfliktu do současnosti, proniknout do vztahů mezi jednotlivými subjekty konfliktu, zpřístupnit problematiku českému čtenáři
  Text práce ve formátu PDF
 2. Válka poradců: Washingtonská diplomacie v Indočíně /1950 - 1965/
  Autor/ři: Jan Železný
  Úkolem této studie je analýza vývoje událostí v Republice Vietnam v období nazývaném „válkou poradců“ (především z politického a vojensko-bezpečnostního hlediska) v kontextu vizí a zahraničněpolitických koncepcí amerických státníků a jejich poradců. Pro doplnění složitého obrazu událostí mezi lety 1954 – 1965 taktéž předkládám rozbor socioekonomické situaci v Republice Vietnam a popis zásadních politických zvratů ve Vietnamské demokratické republice, které vedly k zapojení této válkou zasažené komunistické diktatury do vražedné občanské války se svým jižním sousedem. Výsledkem by měla být kompletní odpověď na otázku, jaké zahraničněpolitické motivy přiměly Washington ke vstupu do tohoto nepřehledného konfliktu v Indočíně a jakým způsobem tak učinil.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Sekty - všechno je jinak?
  Autor/ři: Jakub Červenka
  Tématem práce je fenomén náboženských sekt a sektářství v dnešní době. Autor vycházel z premisy, že společnost má o tomto jevu nedostatečné a pokroucené informace. Snahou autora je nabídnout široké veřejnosti informace, které jsou srozumitelné a nahlížejí na tuto problematiku z různých úhlů pohledu a jsou tedy objektivní. Cílem práce je změnit současné záporné vnímání sekt naší společností, přesněji řečeno podat lidem důvěryhodné a nezkreslené informace. Upravený text této práce je publikován na internetových stránkách, které byly založeny právě za tímto účelem. Internet je v dnešní době rozšířeným a dobře zavedeným zdrojem informací, které jsou tak dostupné prakticky každému. Velikou výhodou je, že lze tyto stránky upravovat a obohacovat o další informace. Čtenář těchto webových stránek má navíc možnost uváděné informace kdykoli ověřit, a to díky poznámkovému aparátu a uvedeným zdrojům informací, což se spolu s odkazy na další zdroje hodí k hlubšímu studiu této problematiky.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz