Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Mini GLOBE Games 2008
  Autor/ři: Ngoc Ha Leová, Karolina Bazalková
  - Uspořádat jednodenní ekologickou soutěž v terénu pro žáky základních škol a nižších gymnázií okresu Chomutov. - Motivace účastníků soutěže k hlubšímu zájmu o ekologii. - Inspirovat možné následovníky k realizaci podobné soutěže
  Text práce ve formátu PDF
 2. Dobrovolnictví v zařízeních pro seniory
  Autor/ři: Lucie Lavírová
  Cílem teoretické části je seznámit veřejnost s pojmy, které jsou neodlučitelnou součástí dobrovolnictví, obeznámit ji s historií této činnosti, definovat dobrovolníka a seniora jako osobu se specifickou charakteristikou a potřebami. Část práce je věnována i pravidlům, povinnostem a právům, která by měla být při výkonu činnosti dodržována a respektována. Kapitola, která je zaměřena na muzikoterapii, vychází ze zkušenosti. Jejím cílem je takřka detailní popis skupinové činnosti, která si během krátké doby získala velkou oblibu v řadách seniorů, a proto si myslím, že by se mohla stát vhodným návodem pro další dobrovolníky, kteří se práce s více klienty obávají. V neposlední řadě bylo cílem vyvrátit či potvrdit mnou stanovené hypotézy.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. BODYPIERCING
  Autor/ři: Andrea Bradáčová, Kristina Kothanová
  Seznámit spolužáky i veřejnost se zajímavostmi ze světa bodypiercingu, jeho dávnou minulostí i současností. Zároveň zmapovat nynější situaci bodypiercingu na našem gymnáziu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz