Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Výskyt sýce rousného (Aegolius funereus), puštíka obecného (Strix aluco) a kalouse ušatého (Asio otus) na Křiš'tanovo-Zbytinsku v letech 2005-2008.
  Autor/ři: Jan Havlíček
  Zmapovat výskyt sýce rousného (Aegolius funereus), puštíka obecného (Strix aluco) a kalouse ušatého (Asio otus) na Křiš\\\'tanovo-Zbytinsku v letech 2005-2008.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Rozbory kvality vody, monitorování vodních ploch, vřesovišť a rosnatky okrouhlolisté v přírodní památce Na Plachtě a možnosti publikace výsledků pomocí webových nástrojů portálu NaturNet
  Autor/ři: Ondřej Sitař
  V práci jsem se zaměřil na využití webových nástrojů portálu NaturNet pro středoškolské studenty. Cílem práce bylo objasnit základní funkce tohoto portálu a ukázat na konkrétních příkladech možnosti jeho využití. Vzhledem k této skutečnosti jsem si zvolil výzkum na relativně malém území PP Na Plachtě, které jsem byl schopen prostorově obsáhnout.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Floristicko-fytocenologický průzkum ruderální vegetace antropogenně vytvořeného území (odkaliště) v Třinci-Dolní Líštné
  Autor/ři: Vít Ladányi
  Vymapovat vegetační jednotky ruderální vegetace, provést inventarizaci vyšších rostlin a fauny, sepsat poznatky o zájmovém území v co největší úplnosti, zabývat se možnostmi ochrany zvláště chráněných druhů, ochranou před invazivními druhy rostlin.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: 40T08VL310789A.zip  

soc.cz