Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Neuroanatomie učení a paměti: úloha asociační parietální kůry v navigačním chování u potkana
  Autor/ři: Markéta Korcová
  Moje práce byla motivována snahou o zodpovězení následujících otázek: 1. Jak ovlivní léze parietální kůry schopnosti potkana naučit se dvě modifikace úlohy vyhýbání se místu (ve kterých se musí orientovat podle blízkých resp. vzdálených orientačních bodů)? 2. Může to něco říci o funkci asociační parietální kůry potkana? 3. Potvrdí náš experiment literární výsledky skupiny E. Saveho (2000)?
  Text práce ve formátu PDF
 2. Infekční systém pro studium mechanismů viroidní patogeneze
  Autor/ři: Martin Selinger
  Konstrukce infekčních klonů silně patogenního viroidu AS1 v podobě dimerů či jiných oligomerů o známé orientaci a ověření jejich infekčnosti a patogenicity na modelových rostlinách.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Probouzení potemníka moučného (Tenebrio molitor) z chill coma v závislosti na expoziční teplotě a době expozice
  Autor/ři: Tereza Nedvědová
  zjistit podrobně průběh závislosti doby probouzení z chill coma na teplotě expozice a na času v ní strávené; najít nejvhodnější funkci popisující závislost uvedených veličin; zjistit závislost doby probouzení na možných vlivech (stáří, pohlaví, hmotnost); ukázat specifika průběhů hodnot v různých teplotách; zjistit, jestli je potemník moučný lepší model než octomilka pro zkoumání mechanismů chill coma
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: 40C04TN100490A.zip  

soc.cz