Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Optické a elektrické vlastnosti tenké vrstvy Sb80Se20 pro netěkavé paměti
  Autor/ři: Soňa Boháčová
  prozkoumat optické a elektrické vlastnosti vrstvy Sb80Se20 s ohledem na její možné využití pro elektronické a optické paměti
  Text práce ve formátu PDF
 2. Syntéza a charakterizace fluorovaných derivátů 3-acyl-4-amino-1-arylpyrazolů
  Autor/ři: Radim Horák
  Cílem práce bylo připravit fluorované deriváty 3-acyl-4-amino-1-arylpyrazolu metodou vycházející z β-enaminonů a tetrafluorborátů diazoniových solí a charakterizovat připravené sloučeniny pomocí spekter NMR, elementární analýzy a fyzikálních kostant.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Analýza mikroorganizmů kapilární elektroforézou
  Autor/ři: Olga Ryparová
  Cílem této práce je ukázat využití kapilární zónové elektroforézy s UV detekcí a také off-line spojení s hmotnostní spektrometrií v separaci a identifikaci mikroorganizmů. Zaměřili jsme se na modelové mikroorganizmy bakterii Escherichia coli a kvasinku Saccaromyces cerevisiae. Cílem práce je také demonstrvat potenciál kapilární elektroforézy (CE) v analýze lidského spermatu především pro použití v kriminalistice.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz