Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Čína - africké státy, Motivy, vznik a vývoj partnerství
  Autor/ři: Jan Trnka
  Záměrem bylo podat ucelené, přehledné a srozumitelné informace o současném vývoji na poli mezinárodních vztahů v oblasti praxe čínsko-africké spolupráce. Informovat o důvodech vzniku, historii, současných vývojových trendech a o možném budoucím směřování čínsko-afrického partnerství. Cílem práce bylo zpracovat četné, avšak útržkovité, informace především světových médií a konfrontovat je s čínskými oficiálními zprávami a akčními plány spolupráce a s dosavadními prácemi nejrůznějších zahraničních i českých odborníků. Důraz byl kladem na nalezení a vysvětlení nově vzniklých spojnic a závislostí afrických států na Číně a naopak.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: 40C17JT200289A.zip  
 2. Libanon ve střetu zájmů
  Autor/ři: Jakub El-Ahmadieh
  zpracovat problematiku libanonské politiky a toto zpracování doplnit o názory Libanonců
  Text práce ve formátu PDF
 3. Muslimové ve Francii
  Autor/ři: Jana Stanulová
  Naleznout významné události či okolnosti, které ovlivnily současnou situaci muslimů ve Francii, snaha odprostit se od jednostranného pohledu médií.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: 40A17JS141088A.zip  

soc.cz