Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Inscenační historie Strakonického dudáka se zaměřením na Horácké divadlo v Jihlavě
  Autor/ři: Aneta Pavlíčková
  Cílem práce je průřez interpretace Strakonického dudáka se zaměřením na Horácké divadlo v Jihlavě. Záměrem je čtenářům nastínit, jakými dramaturgickými úpravami Tylova hra prošla, jak jednotlivé inscenace vypadaly po výtvarné stránce, ale také z hlediska hereckých výkonů. Práce se snaží upozornit na reakce kritiků, kteří po 2. světové válce sledovali tuto hru v různých divadlech.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: 40J15AP110690A.zip  
 2. Ústní lidová slovesnost valašské rodiny
  Autor/ři: Petra Kuželová
  elektronicky zpracovat dědečkovo vyprávění zaznamenané na kazetových páskách a pokusit se zjistit, zda jsou tyto pohádky autorské, nebo se v okolí již běžně tradují... sepsat je a rozšířit zatím mezi rodinu, případně, podaří-li se, jednou je vydat knižně
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Křik a Francis Bacon
  Autor/ři: Jan Petříček
  Pochopit obrazy křiku v díle malíře Francise Bacona; zodpovědět některé otázky týkající se křiku jak skutečného, tak vizuálně znázorněného, a při té příležitosti tak trochu bojovat proti vžitým představám o něm.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz