Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 28. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Nové izoláty prvoků získané z trávicího traktu švábů (Blattodea), příspěvek k fylogenezi rodu Hypotrichomonas (Parabasala, Protista)
  Autor/ři: Vít Smola, Tomáš Pánek
  V amerických blaberinech jsme objevili a charakterizovali nový druh rodu Hypotrichomonas (pomocí molekulární taxonomie, morfologických a fyziologických znaků). Vyhodnotili jsme izoláty z druhů Sus scrofa f. domestica a Cyclura nubila. Klasifikovali jsme je jako nové druhy rodu Hypotrichomonas.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Příspěvek k ekologii a etologii šídlatek (Odonata, Lestidae)
  Autor/ři: Michael Mikát
  "Byla potvrzena přítomnost druhů Lestes viridis, L. barbarus, L. virens, L. sponsa, L. dryas a Sympecma fusca v PP Na Pachtě.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Indukce IL-10 a IFN vlivem SGE a slin klíštěte Ixodes ricinus
  Autor/ři: Lukáš Větrovec
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz