Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 28. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Kapitoly z dunhuangologie
  Autor/ři: Ondřej Srba
   Na základě informací zprostředkovaných pracemi evropské orientalistiky se podařilo sestavit historii západní části provincie Gansu v průběhu 1. tisíciletí a předložit možné rozčlenění čínské části dunhuangských fondů podle obsahu dokumentů a poukázat na oblasti čínské i středoasijské historie, pro něž jsou důležitým či nezbytným zdrojem (např. Sogdové).
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Židé v politickém okrese Nové Město na Moravě v letech 1938-1942
  Autor/ři: Kamil Gregor
  Práce dokládá, že se židé na daném území podstatně nelišili od okolního obyvatelstva jazykovými, ekonomickými, sociálními nebo kulturními faktory a že jejich perzekuce probíhala podobně jako jinde na území protektorátu. Rozbor archivních dokumentů a výpovědí pamětníka dokumentuje vcelku kladný vztah nežidovského obyvatelstva k židům.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. František Petr Kien - osobnost a dílo
  Autor/ři: Barbora Majerová
  Ověřila jsem a upřesnila některé informace o životě F.P.Kiena a doložila je dokumenty. Zaznamenala jsem vzpomínky žijících pamětnic a na jejich základě dokreslila charakteristiku jeho osobnosti. Výběrem obrazů ve třetí části práce jsem chtěla poukázat na různorodost jeho tvorby.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz