Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 27. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Využití digitální fotografie k záznamu změn barvy listů odrůd pšenice ozimé
  Autor/ři: Zuzana Tvarůžková
  Potvrdila jsem statisticky vysoce průkazné rozdíly v hodnoceném parametru mezi variantami pokusu odlišnými ve výskytu listových chorob, odrůdami, listovými patry a pěti po sobě následujícími termíny hodnocení, začínajícími 22.5.2004 a končícími 20.7.2004. Zjistila jsem, že optimální zbarvení zelených a fyziologicky plně funkčních listů je charakterizováno hodnotou tohoto parametru v rozmezí 10,0 - 20,0, první změny způsobené stárnutím jsou indikovány hodnotami mezi 25,0 - 40,0, pokročilé změny jsou provázeny hodnotami 50,0 - 60,0 a konečný stupeň změn odpovídající odumření představuje hodnotu blížící se 80,0.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Vliv biologické a chemické insekticidní ochrany na populace mšic a afidofágů v agroekosystému
  Autor/ři: Štěpán Hluchý
  Zjistil jsem že afidofágové ( 13 sledovaných skupin), pokud nejsou vyhubeni chemickým insekticidem, dokáží podstatně efektivněji než chemický insekticid potlačit napadení kukuřice mšicemi. Naproti tomu pokud jsou vyhubeni, populace mšic zhruba tisícinásobně vzrostou.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Etologie koní
  Autor/ři: Helena Davídková
  Podařilo se vytvořit ucelený pohled na denní aktivity zkoumaných jedinců
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz