Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 27. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Hlubinné vyvřelé horniny mezi Sedlčany a Osečany
  Autor/ři: Šárka Hlaváčková
  V práci byly popsány 4 lokality výskytu bazikých hornin (z toho 2 nově zjištěné) a současný stav těžby na studovaném území. Byla podána celková charakteristika středočeského plutonického komplexu a jednotlivých těles granitoidů vztahujících se k této oblasti.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Petřkovická a Hončova hůrka - významené mineralogické lokality v Podbeskydí
  Autor/ři: Martina Benešová
  Srovnání lokalit především z hlediska výskytu minerálů. Popis nynějšího stavu lokalit a jejich názorná dokumentace. .
  Text práce ve formátu PDF
 3. Stará německá dálnice a plánovaná rychlostní komunikace R43
  Autor/ři: Hana Slunská, jana Vašíčková
  Podařilo se shrnout základní informace o sledovaném úseku tělesa staré dálnice.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz