Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 37. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Změněné stavy vědomí: obecná perspektiva
  Autor/ři: Jan Farkaš
  Cílem studie je popsat a analyzovat jednotlivé stavy změněného vědomí spolu a poukázat na poukázat na jejich potenciální přínos moderní vědě, přičemž je zohledňován jejich význam v tradičních kulturách. Velký důraz je přitom kladen na problematiku psychedelických látek, jež jsou v dnešní době ze strany laické veřejnosti mnohdy spjaty s negativními konotacemi.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vliv používání nových médií na psychiku dětí a mladistvých
  Autor/ři: Karolína Trejbalová
  Cílem práce je mapovat vliv používání nových médií na psychiku dětí a dospívajících, který je značný.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Terapie uměním a její využití v pedagogice
  Autor/ři: Veronika Sýkorová
  Cílem práce je vytvořit teoretický a následně praxí ověřený návrh využití terapie prostřednictvím umění v pedagogice. Dále sumarizovat komplexní poznatky z oblasti terapie uměním, ověřit a případně zlepšit informovanost veřejnosti o této problematice. Záměrem je také prohloubení vlastních znalostí a získání praktických pedagogických zkušeností.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz